Startpagina   Dijkdoorbraken    Tabaksteelt   Kaart 1613   Kaart 1634  Kaart 1665

Dijkdoorbraken 1500 tot 1800

Pas in de 14e eeuw zijn er in de Betuwe dijken aangelegd. Daarvoor had het water vrij spel en werden boerderijen veelal op terpen gebouwd. De dijken in de beginperiode waren verre van optimaal. Er bestond nauwelijks kennis over dijkbouw en onderhoud werd er niet gepleegd. Daardoor konden deze dijken gemakkelijk doorbreken of overstromen.
De volgende dijkdoorbraken hebben weliswaar niet allemaal in Driel plaatsgevonden, maar de daarbij ontstane overstromingen van de Over-Betuwe hebben de bevolking van Driel wel getroffen.
De kolk bij De Nijstad (centrum) in Driel is ontstaan door een dijkdoorbraak vóór 1555. De exacte datum is niet bekend.
De kolk bij de Lindeboom (west) is ontstaan door een dijkdoorbraak in februari 1571.
Daarop volgende doorbraken (buiten Driel) waren: 1586 (Lent), 1595, 1601 en 1623 (diverse plaatsen), 1634 (Lent), 1644 (Loenen), 1651, 1658 en 1682 liep het water op diverse plaatsen over de dijken, 1711 (Elden), 1717/1718 liepen de dijken weer over, 1726 (diverse plaatsen), 1740 (Elden), 1743, 1747 en 1751 (diverse plaatsen), 1770 (Huissen), 1784 (Haalderen) en 1799 (Doornik).


                                                     
                                 Tekening van de dijkdoorbraak bij Elden                             Schilderij van een dijkdoorbraak