Startpagina   Foto's    Steenfabrieken    Overzicht    Video   Stroopfabriek   Hevea  Kersentijd Kaart 1866

1809: een grote overstroming met 50 doden, waaronder ook enkele Drielenaren
          door dijkdoorbraken bij Oosterhout en Loenen
1852: de eerste novelle van J.J. Cremer 'Wiege-Mie' verschijnt met groot succes
1860-1945: In de uiterwaarden van Driel was veel werkgelegenheid bij de vijf steenfabrieken
1870: de start van de bouw van de spoorbrug in Bovendriel.
1915: de Nederlands Hervormde kerk werd grotendeels door brand verwoest
1916: de Hevea rubberfabriek in Heveadorp gestart, waar veel Drielenaren hebben gewerkt
1930: ook Driel werd door de ernstige crisis getroffen en fabrieksarbeiders werden massaal ontslagen
1930-1940 de opkomst van de auto, zie hieronder Niek Jacobs met zijn melkauto

 
             
                1925 Niek Jacobs met zijn melkauto                                              1940 Modelboerderij De Nevel