Startpagina   Foto's    Steenfabrieken    Overzicht    Video   Stroopfabriek   Hevea  Kersentijd Kaart 1866

De appelstroopfabriek van Baltussen

Van zijn ouders erfde Josephus Franciscus Baltussen (Frans) uit Elst het in Driel gelegen weiland “De Hazenkamp”. Hierop liet hij een woonhuis bouwen en er werd een boomgaard en een perceel voor tabaksplanten aangelegd.
In deze boomgaard stonden appelbomen, waarvan de vruchten naar Duitsland werden geëxporteerd voor de fabricage van appelstroop. Echter, na jaren met laag water in de Rijn werd het transport naar Duitsland te duur en besloot Frans in 1868 zelf appelstroop te gaan maken. De benodigde machines kocht hij in Duitsland.
In 1919 werd ook met het maken van jam begonnen. Deze werd verkocht onder de naam “Betuwsch Roem”.
In de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek geheel verwoest, maar daarna in 1949 weer opgebouwd en uitgebreid, waarbij ook groenten in glasverpakking werden gefabriceerd en het dus een conservenfabriek werd.

 
                      De stroop- en jamfabriel van Baltussen                                           Werknemers van Baltussen in 1920