Het sluis- en stuwcomplex in de Nederrijn bij Driel

Om de waterstand in de IJssel beter op peil te kunnen houden - ten behoeve van de scheepvaart en de drinkwatervoorziening - was het nodig om te voorkomen dat te veel water via de Neder-Rijn weg zou stromen. Daarom werd besloten om in die rivier drie stuwen te plaatsen, t.w. bij Driel, Amerongen en Hagestein. Naast deze stuwen werd er ook een kanaal met schutsluizen aangelegd om bij gesloten stuw de scheepvaart doorgang te kunnen bieden.
Hiervoor moesten de restanten van de steenfabriek van Terwindt, de boerderij van de familie Janssen (Zeldenrust) en het voetbalveld van RKSV Driel wijken.
In september 1962 werd in Driel begonnen met de voorbereidende werkzaamheden: er werd een ringdijk aangelegd en enkele afgravingen vonden plaats. In 1963 werd begonnen met de bouwput en in 1965 is de nieuwe vaarweg voor de sluis gereed. Dan wordt begonnen met in de bouwput de stuw te bouwen.
Op 6 november 1970 stelt de minister Joop Bakker van Verkeer en Waterstaat het nieuwe complex in werking.


                 
                              De stuw in aanbouw                                                                De bouwput van de stuw