De Wederopbouw

Tijdens WO II werden 155 gebouwen in Driel verwoest of beschadigd en daarom afgebroken.
Toen de bevolking van Driel in juni 1945 terugkwam van de evacuatie naar Brabant en België waren veel woningen verdwenen of onbewoonbaar. Met de middelen die men had, probeerde men toch een woonruimte te maken van het restant van woning of schuur. Ook ging men tijdelijk bij buren wonen.
In februari 1946 worden de eerste zes noodwoningen opgeleverd  en in maart volgen er nog 20 aan de Keulse Kamp. Daarnaast komen er noodwoningen aan de Broekstraat en de Dorpsstraat.
Op donderdag 12 september 1946 wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van de Vogelbuurt (hoek Fazantstraat – Molenstraat). De eerste zes woningen werden reeds vóór de kerstdagen van 1946 opgeleverd. In totaal worden er in 1946 en 1947 78 woningen in deze buurt gebouwd. In 1948 wordt begonnen met de aanleg van wegen en riolering in deze buurt en in 1949 worden bomen aangeplant.
Naast deze nieuwe woningen worden er ook winkels, scholen en een nieuwe kerk gebouwd. Beschadigde woningen worden hersteld.

                                                        
                             Noodwoningen aan de Dorpstraat                                      Noodwoningen aan de Elster Grindweg