Het hart van Driel verandert

Tegenover de r.-k. kerk van Driel waren gebouwd de r.-k. meisjesschool, het zustersklooster en het parochiehuis.
De meisjesschool, gebouwd in 1922 is eind zeventiger jaren sterk verouderd en wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe school aan de V.d. Burgtstraat.
Het zustersklooster, gebouwd in 1921, raakt geleidelijk aan leeg, waardoor het bestuur besluit het klooster te sluiten; in oktober 1992 wordt het afgebroken.
Het parochiehuis uit 1936 was eind jaren zeventig toe aan een grondige opknapbeurt. Het werd in 1978 verkocht aan de gemeente met als doel er een dorpshuis van te maken. Dat werd echter te duur en er werd een nieuw dorpshuis gebouwd aan de Ausemsstraat. Het parochiehuis werd eind 1989 afgebroken.
Door al deze afbraak kwam er veel ruimte vrij. Er kwamen verschillende winkels en wooneenheden, waardoor het centrum van Driel compleet veranderde. Voor deze winkels en woningen werd een groot plein aangelegd: het Polenplein.

                        
  Het Polenmonument voor het zustersklooster en het parochiehuis              Het Polenmonument op het nieuwe Polenplein