De canon van Driel in tekstvorm

Driel is een van de elf dorpen van de gemeente Overbetuwe. Het ligt ten zuidwesten van Arnhem aan de zuidelijke rijnoever. De belangrijkste bouwwerken zijn de Nederlands Hervormde kerk, de Rooms Katholieke kerk, het Uiversnest en het Stuwcomplex.
De Nederlands Hervormde Kerk stamt uit de 13e eeuw en is daarmee een echt monument. De Rooms Katholieke Kerk is architectonisch een typisch naoorlogs kerkgebouw.
Het Uiversnest is een lang bestaande boerderij. J.J. Cremer noemt het al in een van zijn novellen.
Het stuwcomplex in de Rijn, is een belangrijke blikvanger van Driel.

Het grondgebied van het tegenwoordige dorp Driel was 7000 jaar geleden al bewoond. archeologen vonden er de resten van een jagerskamp.

In de Romeinse tijd was er waarschijnlijk een Romeins Castellum, in het gebied dat nu De Baarskamp heet.
Driel lag aan De Limes. (De Limes was de noordelijke grens van het Romeinse rijk.)

Tussen Driel en Heteren loopt de "religieuze grens". Driel is ook na de reformatie overwegend katholiek gebleven, evenals alle dorpen ten oosten van Driel in de Betuwe. Wel kreeg de protestantse minderheid de beschikking over de kerk en werd uitoefening van de katholieke godsdienst lange tijd verboden.

Driel werd op 21 september 1944 min of meer bevrijd door een brigade poolse parachutisten. De brigade was bij Driel geland om in het kader van de operatie Market Garden de rijnbrug bij Arnhem vanuit het zuiden te veroveren. Alle Drielenaren moesten toen evacueren. Enkele oorlogsmonumenten herinneren nog aan de strijd.
Na de oorlog was een omvangrijke wederopbouw noodzakelijk om alle verwoestingen te herstellen.