Startpagina Nieuws   Doelstelling   Organisatie   Contact  Sponsors

Doelstelling:

De Historische Kring Driel heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor en het vergroten van de kennis omtrent de geschiedenis van het dorp Driel en directe omgeving, evenals het stimuleren en nastreven van behoud en bescherming van het Drielse erfgoed. Dit alles in de ruimste zin van het woord. 

De Historische Kring Driel tracht haar doel te bereiken door onder meer:
- het stimuleren, verrichten en publiceren van geschiedkundig onderzoek.
- het vormen, aanvullen, onderzoeken en ontsluiten van het archief.
- het organiseren van voordrachten, tentoonstellingen en excursies.
- het verzorgen van een periodieke uitgave van een geschiedkundig bulletin.
- het advies geven over en steun geven aan het behoud en de bescherming van erfgoed.