Startpagina   Religie    De Duno

Bij de Hamse Boomgaard aan de Vogelenzangsestraat 18 zijn veel voorwerpen uit de Middeleeuwen gevonden
Gezien de vondsten is het waarschijnlijk een klooster of een grootse bebouwing geweest met grote meerpalen voor boten aan de rand van het water. (Alle voorwerpen op de fotostrip hierboven zijn bij de Hamse Boomgaard gevonden.)
Ook zijn er in Driel West Merovingische knikbuikurnen en Frankisch aardenwerk uit de Middeleeuwen gevonden.

Rond het jaar 400 trekken Germaanse stammen de regio binnen. Dit werd het einde van de Romeinse overheersing.
Vanaf ongeveer het jaar 840 bestaat het Drielse veer, aanvankelijk met een zeilboot, het kerkschip genoemd. Dit in eerste instantie om in Oosterbeek de kerkelijke verplichtingen te vervullen. Daarvoor moest het Drielse veer 24 uur per dag beschikbaar zijn.
Driel behoorde gedeeltelijk bij en werd bestuurd vanuit Oosterbeek, door de graaf van Gelre en later door de heer van Doorwerth. Door de heffing van tienden moesten de bewoners vanaf het jaar 1261 een tiende deel van de oogst afstaan aan de genoemde bestuurders. In 1326 woonden in Driel 26 tiende penning plichtigen.
Omdat Doorwerth een hoge heerlijkheid was, kon de heer van Doorwerth beschikken over leven en dood.
In 1455 kreeg Driel een eigen Rooms Katholieke kerk.

                                   
             De Nederlands Hervormde kerk                                                            Kasteel Vredestein