Startpagina   Religie    De Duno

Religie in de Middeleeuwen

Men mag aannemen dat het christendom reeds in het begin van de achtste eeuw te Driel gepredikt werd. In Elst bestond toen al een kerk, van waaruit Werenfried Elst en de omgeving daarvan probeerde tot het christendom te bekeren.
In de 13e eeuw behoorde Driel tot de parochie Oosterbeek en gingen de gelovigen met de pont naar de overzijde.
Het oudste gedeelte van de huidige protestantse kerk dateert uit de 13e eeuw en was waarschijnlijk een kapel behorende bij de dorpshof De Oldenhof.
In 1454 werd Willem van Egmond eigenaar van Vredesteijn en stichtte in 1460 de R. K. parochie Driel.
In 1559 werd de “nieuwe leer van Luther” voor het eerst in Driel gepredikt door Rijckholt Schwartszmuyl.
In 1580 kwam door de reformatie het historische kerkgebouw van Driel in protestantse handen.
Uitoefening van de katholieke godsdienst werd toen voor lange tijd verboden.


                                                       
                       Sint Werenfridus                                          Pentekening van de Nederlands Hervormde kerk