Startpagina   Nieuws   Doelstelling   Organisatie   Contact  Sponsors


Lezing Eldense Blauwe

DRIEL – Sinds 1999 poetst Henk van Rheede het imago op van de pruimensoort Eldense Blauwe, die tot de vergeten vruchten dreigde te gaan behoren. Met het inrichten van een proeftuin in Park Lingezegen heeft hij de vrucht inmiddels teruggebracht naar de bakermat van de pruim: de Over-Betuwe.
Op vrijdagavond 26 oktober organiseert de Historische Kring Driel een voordracht over de Eldense Blauwe: een pruimsoort die bij de meeste Drielenaren zeker herinneringen oproept. De lezing wordt verzorgd door Henk van Rheede, die tevens lid is van de historische vereniging van Driel.

De Eldense Blauwe pruim is een echt Over-Betuws product. De vrucht is gemiddeld groot, rondovaal, met een donzige donkerblauwe huid en sappig geelachtig vlees. De smaak is goed, enigszins rinzig. Decennia lang werd deze pruim in de Over-Betuwe beschouwd als de beste pruim die zelfs de Victoria is overtrof. Maar dat was vroeger...

In zijn voordracht over de geschiedenis van de pruim gaat Henk van Rheede onder meer in op de volgende vragen: Waar komt de naam ‘Eldense Blauwe’ vandaan? Wat is het eigenlijk voor een pruim? Waarom was de pruim zo geliefd in de Over-Betuwe? Waar is de pruim gebleven en heeft de Eldense Blauwe pruim nog een toekomst?

De voordracht begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 in Driel. Voor leden van de Historische Kring Driel is de toegang gratis, niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,50.De onthulling van het bronzen beeldje van Kruuzemuntje van J.J. Cremer in DrielLezing Drielse jongens overzee

DRIEL – Meer dan honderdduizend Nederlandse militairen zijn tussen 1945 en 1949 naar Indonesië uitgezonden geweest. Onder hen bevonden zich ook 27 jongemannen uit het dorp Driel. Thea van Rijsewijk deed onderzoek naar deze Drielse jongens overzee.
Op donderdagavond 16 november organiseert de Historische Kring Driel een voordracht over de 27 Drielse jongemannen die naar Indonesië werden uitgezonden. De lezing wordt verzorgd door Thea van Rijsewijk. Als lid van de Historisch Kring Driel heeft zij het afgelopen jaar historisch onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met Indiëgangers zelf, hun vrouwen, kinderen, broers en zussen. Van hen heeft ze ook veel historische foto’s gekregen, wat heeft geleid tot een aansprekende presentatie vol met uniek bronmateriaal.
In haar voordracht gaat Thea van Rijsewijk eerst kort in op de historische achtergrond om vervolgens te vertellen over de ingestelde dienstplicht, de militaire opleiding en het troepentransport naar Indonesië. Ook staat ze stil bij het contact van de uitgezonden jongens met het achtergebleven thuisfront en komen één voor één de 27 Drielse Indiëgangers kort aanbod. Afsluitend worden de problemen geschetst die na thuiskomst ontstonden.
Na afloop van de lezing zal een extra editie van het geschiedkundig bulletin Driels Oud Neijs met als onderwerp ‘Drielse jongens overzee’ voor € 2,50 te koop zijn. Let wel: tot de voorraad strekt, dus op is op.

De voordracht begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 in Driel. Voor leden van de Historische Kring Driel is de toegang gratis, niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,50.


Door het Katholiek Thuisfront in Driel werd geld ingezameld om de Jongens overzee moreel en immaterieel te steunen. © Collectie Henk van Rijsewijk


Oproep naar informatie Drielse IndiŽgangers DRIE
L

- Meer dan honderdduizend Nederlandse militairen zijn tussen 1945 en 1949 naar IndonesiŽ uitgezonden geweest. Onder hen bevonden zich ook meerdere jongemannen uit het dorp Driel. De Historisch Kring Driel is bezig met een onderzoek naar deze Drielse IndiŽgangers en dan met name naar het contact dat zij onderhielden met het thuisfront. Tijdens de bijna vier jaar durende militaire aanwezigheid van Nederland in IndonesiŽ zijn circa 5.000 Nederlandse militairen om het leven gekomen, waarvan ongeveer de helft door gevechtshandelingen en de overigen ten gevolge van ziekten en ongevallen.†In Driel staat aan de Kerkstraat bij de Hervormde kerk een monument ter nagedachtenis van de enige Drielse gesneuvelde Marinus Teunissen van Manen. Hij overleed op 23-jarige leeftijd en ligt begraven op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning te Surabaya. Naast Teunissen van Manen waren meerdere Drielse jongens uitgezonden naar voormalig Nederlands-IndiŽ. De Historische Kring Driel is op het moment bezig met een onderzoek naar deze IndiŽgangers. Dit onderzoek richt zich niet zo zeer op de militaire handelingen die hebben plaatsgevonden in IndonesiŽ, maar meer op het contact dat werd onderhouden met het Drielse thuisfront. Om een beter beeld te krijgen van dit contact en het aantal Drielse IndiŽgangers roept de Historische Kring Driel familieleden op om hen van informatie te voorzien. Was uzelf, uw man, vader, grootvader of familielid uit Driel afkomstig en is hij naar Nederlands-IndiŽ uitgezonden geweest, neem dan contact op met de Historische Kring Driel. Dit kan via de mail historischekringdriel@hotmail.com of telefonisch met Thea van Rijsewijk via 026-4743238. Wij hopen op uw medewerking, zodat er meer zicht komt op deze Drielse geschiedenis.

 


Grote Drielsche Kwis
Dit jaar organiseert Stichting Kersenfeest Driel in samenwerking met Historische Kring Driel voor het eerst de ‘Grote Drielsche Kwis’ met als hoofdprijs 250 euro.

Deze dorpsquiz bestaat uit 50 vragen in verschillende categorieën waaronder 10 vragen over de Drielse actualiteit en 10 vragen over de geschiedenis van het dorp.

Teams moeten bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 personen.

Of eerder via kersenfeest@driel.info. Inschrijfgeld per team beslaat 15 euro.

Kijk voor meer informatie: www.kersenfeestdriel.nl

Genealogie lezing
.
Aanstaande maandag 18 mei 2015 organiseert Historische Kring Driel een lezing over genealogie ofwel stamboomonderzoek. Hoe te beginnen met een genealogisch onderzoek zal deze avond worden uitgelegd door de heer Wim Huibrechts. 
De lezing vindt plaats in 'Ons Gebouw' (Ausumstraat 3 6665 DL Driel) en begint om 20.00 uur.

De entree is voor leden én niet-leden gratis.  


Driel in oude foto’s

Op donderdagavond 16 april 2015 houdt de Historische Kring Driel haar eerste jaarvergadering voor leden in Partycentrum De Gebroeders, Sosabowskiplein 1 in Driel. Na deze vergadering is er een lezing met veel historische foto’s van Driel. Aan de hand van foto’s uit de periode 1900 tot 2000 maken we een ‘virtuele wandeling’ door oud-Driel. De lezing wordt verzorgd door onze leden Theo en Rien Vos.

De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur, de lezing zal beginnen om 20.30 uur. De lezing is voor iedereen toegankelijk. Aan niet-leden van de Historische Kring Driel vragen wij een bijdrage van € 2,50 – ter bestrijding van de onkosten.

Het herstellen van de door de Duitsers opgeblazen dijk tussen Driel en Elden bij de spoorbrug.

De Polenherdenking 20 september 2014 met Koning Willem Alexander
Hier een korte video samenvatting van de herdenking:

VAN MARKET GARDEN TOT BEVRIJDING

Donderdag 4 september 2014 , organiseert Historische Kring Driel wederom een lezing! Dr. Jan Brouwer komt om 20.00 uur in partycentrum De Gebroeders (Sosabowskiplein 2a Driel) een voordracht houden over zijn nieuwe boek ‘Van Market Garden tot bevrijding’. Daarin hebben de Polen in Driel ook hun rol. Het boek is er tevens te koop en je kunt het laten signeren op deze avond!

Donderdag 17 april 2014 om 20.00 uur:
      
 - Presentatie van de Historische Kring Driel
       - Lezing over archeologie in Driel

Sectie Driel van Historische Vereniging Marithaime wordt vanaf 11 april 2014 een zelfstandige vereniging onder de naam Historische Kring Driel. Inmiddels is er een vijftallig bestuur aangewezen om Historische Kring Driel definitief op te starten en vorm te geven. Via deze weg willen wij u uitnodigen om dit heuge-lijke en Ďhistorischeí feit met ons in te wijden met een geschiedkundige lezing.

Op donderdag 17 april a.s. om 20.00 uur zal het bestuur van Historische Kring Driel zich presenteren in Partycentrum De Gebroeders (Sosabowskiplein 1) te Driel, waarna dhr. Kobus van Ingen een voordracht houdt over 45 jaar archeo-logie in de Betuwe van Driel tot Ravenswaay. De lezing wordt ondersteund door diverse beelden van amateurarcheologen, graafwerkzaamheden en vele Betuwse bodemvondsten (met extra aandacht voor Driel en directe omgeving!).

Tijdens de voordracht zal speciaal worden in gegaan op een radfibulae uit de oudheid die door de Drielse amateurarcheoloog Hennie Gerritsen in Driel is gevonden. Deze fraaie bodemvondst is terug te vinden in het nieuwe logo van Historische Kring Driel.

Iedereen is deze avond welkom en de toegang is gratis!