HISTORISCHE KRING DRIEL

> Nieuws

Educatieboekje ‘Van huis en haard’

VAN HUIS EN HAARD
DRIEL – De Historische Kring Driel en de Historische Kring Elden hebben samen in het kader van ‘Gelderland herdenkt 75 jaar vrijheid’ een educatieboekje uitgegeven.

In dit boekje komen achtereenvolgens 20 locaties in Driel en Elden aan bod die op een of andere manier herinneren aan de ingrijpende oorlogsperiode van 75 jaar geleden. Op elke locatie staat een gebeurtenis ter plekke uit de oorlog centraal en worden bijbehorende vragen gesteld. Elke locatie is te vinden op de historische kaart in dit boekje, maar je kunt de locaties ook in het echt bezoeken. 

Met het uitgeven van dit boekje hopen de Historische Kring Driel en de Historische Kring Elden het verleden op een historisch verantwoorde manier over te brengen op, en zichtbaar te maken voor, de huidige en toekomstige bewoners van de beide dorpen Driel en Elden en hun directe omgeving. De Historische Kring Driel heeft het boekje gratis verspreid onder haar leden en biedt het – zolang de voorraad strekt – voor 5 euro (exclusief verzendkosten) te koop aan. U kunt een exemplaar ‘Van huis en haard’ bestellen door een mail te sturen naar historischekringdriel@hotmail.comDe dorpen Driel en Elden in oorlogstijd

DE DORPEN DRIEL EN ELDEN IN OORLOGSTIJD
DRIEL – Het is 75 jaar geleden dat de dorpen Driel en Elden door het mislukken van operatie Market Garden in de frontlinie kwamen te liggen. De dorpsbevolking die plotseling midden tussen de strijdende partijen kwam te zitten, vluchtte weg of werd gedwongen geëvacueerd. Bij terugkomst, meer dan een halfjaar later, troffen zij hun dorpen zwaar verwoest aan.

Reden genoeg voor de Historische Kring Driel en de Historische Kring Elden deze ingrijpende gebeurtenissen te herdenken met een gezamenlijke tentoonstelling. De tentoonstelling ‘Van huis en haard Driel-Elden 40/45’ bestaat uit uniek fotomateriaal afkomstig uit beide dorpen dat het begin van de oorlog, de bezettingsjaren, de militaire strijd en de dramatische gevolgen voor de bevolking en voor de bebouwing toont.

Het leidend motief van de tentoonstelling is de spoorlijn met spoorbrug over de Rijn die Driel en Elden van elkaar scheidt, maar die in 1944 ook de grens vormde tussen twee tegenover-gestelde vluchtrichtingen. De meeste Drielenaren trokken richting het zuidwesten, naar het door de geallieerden reeds bevrijde deel van ons land; de Eldenaren gingen veelal richting het noordoosten, naar het nog door de Duitsers bezette gebied.

De tentoonstelling is eerst in Elden te bezichtigen en wel op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019 van 11.00-17.00 uur in het Dorpshuis ‘Ons Gebouw’ aan Rijksweg-West 50. Later, begin mei 2020, zal de tentoonstelling ook in Driel te zien zijn. Kijk voor meer informatie hierover én over andere activiteiten in het herdenkingsweekend te Elden op www.historischekringelden.nl.

Verjaardagskalender HKD

VERKOOP VERJAARDAGSKALENDER
DRIEL – Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Historische Kring Driel is een verjaardagskalender uitgegeven. Natuurlijk niet zomaar een verjaardagskalender, maar een die bij iedere maand van het jaar een historische foto van ons dorp Driel laat zien.

De verjaardagskalender geeft een mooi beeld van het Driel uit vervlogen tijden. Maar wel tijden die de meesten van u zich nog goed zullen herinneren. Zolang de voorraad strekt kunt u voor € 7,50 deze kalender kopen in kraam van de Historische Kring Driel tijdens de Drielse zaterdag van het Kersenfeest op 6 juli.

Daarnaast is de verjaardagskalender ook te bestellen via ons mailadres historischekringdriel@hotmail.com al worden dan wel de verzendkosten in rekening gebracht. Nieuwe leden van de Historische Kring Driel krijgen de kalender overigens gratis thuisgestuurd, dus u kunt ook gewoon lid worden en daarmee de vereniging steunen.

Grote Drielsche Kwis 2019

GROTE DRIELSCHE KWIS 2019
DRIEL – Voor het vijfde jaar op rij organiseert stichting Kersenfeest Driel in samenwerking met vereniging Historische Kring Driel de ‘Grote Drielsche Kwis’ Ook dit jaar hebben de vragenmakers weer hun uiterste best gedaan om een hele avond vol quizplezier te garanderen. De prijs voor het winnende team is – naast eeuwige roem! – 250 euro.

De dorpsquiz bestaat uit vragen over de Drielse geschiedenis en actualiteit. Voor een aantal vragen moeten de deelnemende teams het dorp in om opdrachten te maken of antwoorden te zoeken. Dus heeft u zin in een gezellige en actieve avond met (sport)vrienden, familie en/of buurtgenoten? Geef u op voor deze uitdagende quiz!  

Op maandag 1 juli worden de vragenboekjes tussen 17.00 en 18.00 uur uitgereikt in de feesttent op het Drielse kermisterrein. Diezelfde avond moeten de antwoorden vóór 23.30 uur daar ook weer worden ingeleverd. Op donderdagavond 4 juli zijn voorafgaand aan de prijsuitreiking net als vorig jaar nog extra bonuspunten te verdienen tijdens het bespreken van de antwoorden. Direct daarna zal het winnende team bekend worden gemaakt.

Deelnemende teams moeten bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 personen. Vanwege de diversiteit van de vragen is het aan te raden om een gevarieerd team samen te stellen bestaande uit verschillende generaties met diverse competenties.

Inschrijven het liefst vooraf via het inschrijfformulier op www.kersenfeestdriel.nl. Of op maandagavond 1 juli tussen 17.00 en 18.00 uur. Per team wordt 15 euro inschrijfgeld gevraagd.

Familie Manuels voor de hervormde kerk (circa 1910)

VIRTUELE WANDELING DOOR OUD-DRIEL
DRIEL – Dit jaar bestaat de Historische Kring Driel alweer 5 jaar. De vereniging beschikt inmiddels over een uitgebreid archief bestaande uit historische foto’s én documenten zoals: plattegronden, krantenartikelen en beschrijvingen van gebeurtenissen en personen. Voor de vereniging de hoogste tijd om dit archief te ontsluiten middels een lezing.

Op vrijdagavond 12 april organiseert de Historische Kring Driel aan de hand van historische foto’s en plattegronden een ‘virtuele wandeling’ door oud-Driel van vóór WOII. Deze visueel aansprekende lezing wordt verzorgd door Thea van Rijsewijk die als kerngroeplid aan de historische vereniging van Driel verbonden is.

De lezing is gebaseerd op beschrijvingen van de Drielse amateurhistorici, de heren Theo Essers en Benjamin Jansen, die beiden alle woningen met bewoners in Driel van vóór WOII hebben vastgelegd. Thea van Rijsewijk heeft bij deze beschrijvingen historische foto’s en plattegronden uit het archief van de vereniging gezocht, waardoor een ‘virtuele wandeling’ is ontstaan. Centraal in deze lezing staan de Kerkstraat, Dorpsstraat en Broekstraat.

De voordracht begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 in Driel. Voor leden van de Historische Kring Driel is de toegang gratis, niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,50.

Eldense Blauwen

LEZING ELDENSE BLAUWE
DRIEL – Sinds 1999 poetst Henk van Rheede het imago op van de pruimensoort Eldense Blauwe, die tot de vergeten vruchten dreigde te gaan behoren. Met het inrichten van een proeftuin in Park Lingezegen heeft hij de vrucht inmiddels teruggebracht naar de bakermat van de pruim: de Over-Betuwe.

Op vrijdagavond 26 oktober organiseert de Historische Kring Driel een voordracht over de Eldense Blauwe: een pruimsoort die bij de meeste Drielenaren zeker herinneringen oproept. De lezing wordt verzorgd door Henk van Rheede, die tevens lid is van de historische vereniging van Driel.

De Eldense Blauwe pruim is een echt Over-Betuws product. De vrucht is gemiddeld groot, rondovaal, met een donzige donkerblauwe huid en sappig geelachtig vlees. De smaak is goed, enigszins rinzig. Decennia lang werd deze pruim in de Over-Betuwe beschouwd als de beste pruim die zelfs de Victoria is overtrof. Maar dat was vroeger…

In zijn voordracht over de geschiedenis van de pruim gaat Henk van Rheede onder meer in op de volgende vragen: Waar komt de naam ‘Eldense Blauwe’ vandaan? Wat is het eigenlijk voor een pruim? Waarom was de pruim zo geliefd in de Over-Betuwe? Waar is de pruim gebleven en heeft de Eldense Blauwe pruim nog een toekomst?

De voordracht begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 in Driel. Voor leden van de Historische Kring Driel is de toegang gratis, niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,50.