> Organisatie

Bestuur
Voorzitter: Freddie Coenders
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Frank Meijer
Lid: Gerard Vos
Lid: Theo Vos

Werkgroepen
Werkgroep Archief
Het vormen, aanvullen, onderzoeken en ontsluiten van het archief.
Contactpersoon: Brigit Willemsen

Werkgroep Bulletin
Het verzorgen van een periodieke uitgave van het geschiedkundig bulletin ‘Driels Oud Neijs’.
Contactpersoon: Freddie Coenders Coördinatie bezorging: Grada Aarns

Werkgroep Erfgoed
Het advies geven over en steun geven aan het behoud en de bescherming van het Drielse erfgoed.
Contactpersoon: Gerard Vos

Werkgroep Evenementen
Het organiseren van voordrachten, tentoonstellingen en excursies.
Contactpersoon: Ton Jordense

Werkgroep Digitaal
Het ontwikkelen en onderhouden van de website en Facebookpagina.
Website: Jan Coenders Facebook: Thea van Rijsewijk

Werkgroep Onderzoek
Het stimuleren, verrichten en publiceren van geschiedkundig onderzoek.
Contactpersoon: Freddie Coenders