> Ereleden en Erespelden

De Historische Kring Driel Erespeld is een speld van verdienste voor personen die zich op een bijzondere én verantwoorde wijze hebben ingezet voor de vereniging Historische Kring Driel of voor het verleden van het dorp Driel.

De erespeld kan worden uitgereikt aan bestuursleden, leden of niet-leden van de Historische Kring Driel. Tevens is het mogelijk iemand postuum de erespeld toe te kennen.

Personen kunnen voor de erespeld worden voorgedragen maar uiteindelijk bepaalt het bestuur van de Historische Kring Driel aan wie de speld wordt uitgereikt en ook wanneer, waar en hoe deze uitreiking zal geschiedden. Elke erespeld die wordt toegekend heeft zijn eigen nummer dat op de bijbehorende oorkonde staat. De speld staat niet gelijk aan het erelidmaatschap van de Historische Kring Driel maar kan wel in uitzonderlijke gevallen tegelijkertijd worden toegekend.

.

Erelijst van Verdienste van de Historische Kring Driel

Op 12 mei 2023 ontving Rien Vos, de Historische Kring Driel Erespeld van verdienste en het Erelidmaatschap Historische Kring Driel

Reden toekenning erespeld: Secretaris Historische Kring Driel van 2014 tot 2023.

Reden toekenning erelidmaatschap: Het beschikbaar stellen van zijn persoonlijke verzameling van archief-stukken over het verleden van Driel voor onderzoek en publicatie door de Historische Kring Driel. Maar ook voor zijn aanzienlijke inzet voor het geschiedkundig bulletin Driels Oud Neijs.

.

Op 12 mei 2023 ontving Grada Aarns, de Historische Kring Driel Erespeld

Reden toekenning erespeld: Penningmeester Historische Kring Driel van 2014 tot 2023.

.