> Nieuws

Brigitte Willemsen met oorkonde en erespeld © Thea van Rijsewijk

HKD-Erespeld voor Brigitte Willemsen [geplaatst op 25-05-2024]

DRIEL – Afgelopen vrijdag 24 mei werd tijdens de algemene ledenvergadering van de Historische Kring Driel de HKD-erespeld uitgereikt aan Brigitte Willemsen. De erespeld is vorig jaar in het leven geroepen voor mensen die zich op een bijzondere én verantwoorde wijze hebben ingezet voor de vereniging of voor het verleden van het dorp.

Brigitte Willemsen ontving de erespeld omdat ze in 2012 het initiatief nam voor de oprichting van de sectie Driel bij de historische vereniging Marithaime in Elst. Deze sectie verzelfstandigde in 2014 – dit jaar dus 10 jaar geleden – tot de vereniging Historische Kring Driel, waar Brigitte tot 2018 bestuurslid was en daarna als actief lid betrokken bleef.

Na de algemene ledenvergadering van de Historische Kring Driel verzorgde Ruud Schotman een lezing over steenfabrieken, waarbij hij vertelde over de steenfabricage van vroeger en nu. De voordracht werd ondersteund door veel foto- en filmmateriaal. Het was bijzonder dat tijdens deze avond nog enkele mensen aanwezig waren die nog ‘op d’n oven’ hadden gewerkt.

HKD-Erespeld voor Grada Aarns en Rien Vos [geplaatst op 13-05-2023]

DRIEL – Historische Kring Driel heeft een erespeld in het leven geroepen voor mensen die zich op een bijzondere én verantwoorde wijze hebben ingezet voor de vereniging of voor het verleden van het dorp. Twee afscheidnemende bestuursleden ontvingen afgelopen vrijdag 12 mei de eerste twee exemplaren van deze zogenoemde HKD-Erespeld.

De leden Grada Aarns en Rien Vos van de historische vereniging in Driel zijn beiden gedecoreerd met de HKD-erespeld. Beide leden namen vrijdagavond afscheid als respectievelijk penningmeester en secretaris van de Historische Kring Driel. Deze functies vervulden zij al tijdens de opstartfase van de vereniging waardoor zij dus iets meer dan tien jaar als bestuurslid actief zijn geweest.

De HKD-Erespeld is een speld van verdienste voor personen die zich op een bijzondere én verantwoorde wijze hebben ingezet voor de vereniging Historische Kring Driel of voor het verleden van het dorp Driel. De speld staat niet gelijk aan het erelidmaatschap van de vereniging maar kan wel in uitzonderlijke gevallen tegelijkertijd worden toegekend.

Dit laatste werd vrijdagavond ook direct in de praktijk gebracht. Rien Vos werd namelijk ook het erelidmaatschap van de vereniging toegekend. Dit vanwege de belangrijke rol die hij de afgelopen jaren heeft vervuld bij het tot stand brengen en het verspreiden van het geschiedkundige bulletin Driels Oud Neijs; het verenigingsblad met artikelen over de historie van het dorp Driel dat drie keer per jaar wordt uitgebracht.

.

Kampioensfoto R.K.S.V. Driel, 1949

LEZING 100 JAAR VOETBAL IN DRIEL [geplaatst op 12-04-2023]

DRIEL – Vanaf eind jaren 90 verdiept Willy Ederveen zich in het voetbalverleden van het dorp Driel. Zijn interesse in dit specifieke onderwerp groeide uit tot een verzameling van documenten, foto’s en objecten. Dit archief en zijn historische onderzoek vormen de basis voor de lezing 100 jaar voetbal in Driel.

Op vrijdagavond 12 mei organiseert de Historische Kring Driel een presentatie over een eeuw voetbal in Driel. De voordracht wordt verzorgd door Willy Ederveen, die lid is van de historische vereniging van Driel en zich ook al jarenlang vrijwillig inzet voor de plaatselijke voetbalvereniging R.K.S.V. Driel.

De eerste bronnen over voetbal in Driel dateren uit omstreeks 1920. Het gaat dan om voetbalclubjes die alle een kort bestaan kenden en o.a. voetbalden onder namen als D.V.C. en D.V.O. Direct na de oorlog wordt op 19 oktober 1945 R.K.S.V. Driel opgericht. Een club die over tweeënhalf jaar haar 8o-jarig bestaan mag vieren.

In zijn lezing over 100 jaar voetbal in Driel zal Willy Ederveen onder meer ingaan op de eerste voetbalclubjes van voor de oorlog, diverse locaties van voetbalvelden in ons dorp en belangrijke momenten in de historie van R.K.S.V. Driel. Een aanrader voor de liefhebber van de lokale sportgeschiedenis en in het bijzonder van de Drielse voetbalhistorie.

De presentatie begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 in Driel. Voor leden van de Historische Kring Driel is de toegang gratis, niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,00.

Ons Dorp van Omroep Gelderland

ONS DORP DRIEL IN 1967
DRIEL – De TV-serie Ons Dorp van Omroep Gelderland neemt de kijker mee terug naar de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw.

De jaren waarin de Enschedese ondernemer Johan Adolfs en zijn filmers met Paillard Bolex-camera’s stad en land afreisden om dorpsfilms op te nemen. Een periode die deels onbezorgdheid en onbevangenheid uitstraalt terwijl er ook aangepakt moest worden. Een tijdperk waarin de dorpen en kleine steden besloten en gelukkige gemeenschappen lijken waar iedereen elkaar kent en groet. De film van Driel wordt op donderdag 9 januari uitgezonden en wordt namens de Historische Kring Driel becommentarieerd door Thea van Rijsewijk. Bekijk hier de aflevering Ons dorp Driel in 1967

Ontwikkeling Rijn en IJssel vanaf IJzertijd met Drususgracht tussen Driel en Elden
© John Mulder

HET ONTSTAAN VAN DE BETUWE EN DRIEL
DRIEL – Sinds de prehistorie is het landschap van de Betuwe en de omgeving van het dorp Driel steeds weer veranderd. Diverse factoren zorgden voor deze verandering zoals het klimaat, het weer en natuurlijk de mens. Door het bijwonen van deze lezing krijgt u meer inzicht in de lange ontwikkeling van het landschap in de directe omgeving van Driel.

Op vrijdagavond 29 november organiseert de Historische Kring Driel een voordracht over het ontstaan van het landschap van de Betuwe. De lezing wordt verzorgd door John Mulder, voorzitter van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg. Naast het ontstaan van de Betuwe zal hij ook ingaan op de verandering van het gebied waar nu Driel ligt.

Diverse factoren veroorzaakten de veranderingen in het landschap. Soms kwam het door het klimaat, (langdurige koude of juist warme periodes) of door extreem weer (zware regenval of windstoten). Maar ook de activiteiten van de bewoners van het gebied hadden grote invloed op de ontwikkeling, bijvoorbeeld door het ontginnen van woeste gronden, het aanleggen van dijken of het bouwen van nederzettingen of hele dorpen.

De lezing van John Mulder gaat dus over bodem en bodemgebruik, rivieren en afwatering, dijken en dijkdoorbraken, maar ook over mensen die hun verhaal in het landschap – onder en boven de grond – hebben achtergelaten. Dus over het ontstaan van de Betuwe en de ontwikkeling van het landschap waar nu het dorp Driel ligt met in het bijzonder het gebied rondom de Baarskamp, het Ooievaarsnest en de Leedjes. De lezing van John Mulder begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 in Driel. Voor leden van de Historische Kring Driel is de toegang gratis, niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,50.

Educatieboekje ‘Van huis en haard’

VAN HUIS EN HAARD
DRIEL – De Historische Kring Driel en de Historische Kring Elden hebben samen in het kader van ‘Gelderland herdenkt 75 jaar vrijheid’ een educatieboekje uitgegeven.

In dit boekje komen achtereenvolgens 20 locaties in Driel en Elden aan bod die op een of andere manier herinneren aan de ingrijpende oorlogsperiode van 75 jaar geleden. Op elke locatie staat een gebeurtenis ter plekke uit de oorlog centraal en worden bijbehorende vragen gesteld. Elke locatie is te vinden op de historische kaart in dit boekje, maar je kunt de locaties ook in het echt bezoeken. 

Met het uitgeven van dit boekje hopen de Historische Kring Driel en de Historische Kring Elden het verleden op een historisch verantwoorde manier over te brengen op, en zichtbaar te maken voor, de huidige en toekomstige bewoners van de beide dorpen Driel en Elden en hun directe omgeving. De Historische Kring Driel heeft het boekje gratis verspreid onder haar leden en biedt het – zolang de voorraad strekt – voor 5 euro (exclusief verzendkosten) te koop aan. U kunt een exemplaar ‘Van huis en haard’ bestellen door een mail te sturen naar historischekringdriel@hotmail.com

 

De dorpen Driel en Elden in oorlogstijd

DE DORPEN DRIEL EN ELDEN IN OORLOGSTIJD
DRIEL – Het is 75 jaar geleden dat de dorpen Driel en Elden door het mislukken van operatie Market Garden in de frontlinie kwamen te liggen. De dorpsbevolking die plotseling midden tussen de strijdende partijen kwam te zitten, vluchtte weg of werd gedwongen geëvacueerd. Bij terugkomst, meer dan een halfjaar later, troffen zij hun dorpen zwaar verwoest aan.

Reden genoeg voor de Historische Kring Driel en de Historische Kring Elden deze ingrijpende gebeurtenissen te herdenken met een gezamenlijke tentoonstelling. De tentoonstelling ‘Van huis en haard Driel-Elden 40/45’ bestaat uit uniek fotomateriaal afkomstig uit beide dorpen dat het begin van de oorlog, de bezettingsjaren, de militaire strijd en de dramatische gevolgen voor de bevolking en voor de bebouwing toont.

Het leidend motief van de tentoonstelling is de spoorlijn met spoorbrug over de Rijn die Driel en Elden van elkaar scheidt, maar die in 1944 ook de grens vormde tussen twee tegenover-gestelde vluchtrichtingen. De meeste Drielenaren trokken richting het zuidwesten, naar het door de geallieerden reeds bevrijde deel van ons land; de Eldenaren gingen veelal richting het noordoosten, naar het nog door de Duitsers bezette gebied.

De tentoonstelling is eerst in Elden te bezichtigen en wel op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019 van 11.00-17.00 uur in het Dorpshuis ‘Ons Gebouw’ aan Rijksweg-West 50. Later, begin mei 2020, zal de tentoonstelling ook in Driel te zien zijn. Kijk voor meer informatie hierover én over andere activiteiten in het herdenkingsweekend te Elden op www.historischekringelden.nl.

Verjaardagskalender HKD

VERKOOP VERJAARDAGSKALENDER
DRIEL – Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Historische Kring Driel is een verjaardagskalender uitgegeven. Natuurlijk niet zomaar een verjaardagskalender, maar een die bij iedere maand van het jaar een historische foto van ons dorp Driel laat zien.

De verjaardagskalender geeft een mooi beeld van het Driel uit vervlogen tijden. Maar wel tijden die de meesten van u zich nog goed zullen herinneren. Zolang de voorraad strekt kunt u voor € 7,50 deze kalender kopen in kraam van de Historische Kring Driel tijdens de Drielse zaterdag van het Kersenfeest op 6 juli.

Daarnaast is de verjaardagskalender ook te bestellen via ons mailadres historischekringdriel@hotmail.com al worden dan wel de verzendkosten in rekening gebracht. Nieuwe leden van de Historische Kring Driel krijgen de kalender overigens gratis thuisgestuurd, dus u kunt ook gewoon lid worden en daarmee de vereniging steunen.

Grote Drielsche Kwis 2019

GROTE DRIELSCHE KWIS 2019
DRIEL – Voor het vijfde jaar op rij organiseert stichting Kersenfeest Driel in samenwerking met vereniging Historische Kring Driel de ‘Grote Drielsche Kwis’ Ook dit jaar hebben de vragenmakers weer hun uiterste best gedaan om een hele avond vol quizplezier te garanderen. De prijs voor het winnende team is – naast eeuwige roem! – 250 euro.

De dorpsquiz bestaat uit vragen over de Drielse geschiedenis en actualiteit. Voor een aantal vragen moeten de deelnemende teams het dorp in om opdrachten te maken of antwoorden te zoeken. Dus heeft u zin in een gezellige en actieve avond met (sport)vrienden, familie en/of buurtgenoten? Geef u op voor deze uitdagende quiz!  

Op maandag 1 juli worden de vragenboekjes tussen 17.00 en 18.00 uur uitgereikt in de feesttent op het Drielse kermisterrein. Diezelfde avond moeten de antwoorden vóór 23.30 uur daar ook weer worden ingeleverd. Op donderdagavond 4 juli zijn voorafgaand aan de prijsuitreiking net als vorig jaar nog extra bonuspunten te verdienen tijdens het bespreken van de antwoorden. Direct daarna zal het winnende team bekend worden gemaakt.

Deelnemende teams moeten bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 personen. Vanwege de diversiteit van de vragen is het aan te raden om een gevarieerd team samen te stellen bestaande uit verschillende generaties met diverse competenties.

Inschrijven het liefst vooraf via het inschrijfformulier op www.kersenfeestdriel.nl. Of op maandagavond 1 juli tussen 17.00 en 18.00 uur. Per team wordt 15 euro inschrijfgeld gevraagd.

Familie Manuels voor de hervormde kerk (circa 1910)

VIRTUELE WANDELING DOOR OUD-DRIEL
DRIEL – Dit jaar bestaat de Historische Kring Driel alweer 5 jaar. De vereniging beschikt inmiddels over een uitgebreid archief bestaande uit historische foto’s én documenten zoals: plattegronden, krantenartikelen en beschrijvingen van gebeurtenissen en personen. Voor de vereniging de hoogste tijd om dit archief te ontsluiten middels een lezing.

Op vrijdagavond 12 april organiseert de Historische Kring Driel aan de hand van historische foto’s en plattegronden een ‘virtuele wandeling’ door oud-Driel van vóór WOII. Deze visueel aansprekende lezing wordt verzorgd door Thea van Rijsewijk die als kerngroeplid aan de historische vereniging van Driel verbonden is.

De lezing is gebaseerd op beschrijvingen van de Drielse amateurhistorici, de heren Theo Essers en Benjamin Jansen, die beiden alle woningen met bewoners in Driel van vóór WOII hebben vastgelegd. Thea van Rijsewijk heeft bij deze beschrijvingen historische foto’s en plattegronden uit het archief van de vereniging gezocht, waardoor een ‘virtuele wandeling’ is ontstaan. Centraal in deze lezing staan de Kerkstraat, Dorpsstraat en Broekstraat.

De voordracht begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 in Driel. Voor leden van de Historische Kring Driel is de toegang gratis, niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,50.

Eldense Blauwen

LEZING ELDENSE BLAUWE
DRIEL – Sinds 1999 poetst Henk van Rheede het imago op van de pruimensoort Eldense Blauwe, die tot de vergeten vruchten dreigde te gaan behoren. Met het inrichten van een proeftuin in Park Lingezegen heeft hij de vrucht inmiddels teruggebracht naar de bakermat van de pruim: de Over-Betuwe.

Op vrijdagavond 26 oktober organiseert de Historische Kring Driel een voordracht over de Eldense Blauwe: een pruimsoort die bij de meeste Drielenaren zeker herinneringen oproept. De lezing wordt verzorgd door Henk van Rheede, die tevens lid is van de historische vereniging van Driel.

De Eldense Blauwe pruim is een echt Over-Betuws product. De vrucht is gemiddeld groot, rondovaal, met een donzige donkerblauwe huid en sappig geelachtig vlees. De smaak is goed, enigszins rinzig. Decennia lang werd deze pruim in de Over-Betuwe beschouwd als de beste pruim die zelfs de Victoria overtrof. Maar dat was vroeger…

In zijn voordracht over de geschiedenis van de pruim gaat Henk van Rheede onder meer in op de volgende vragen: Waar komt de naam ‘Eldense Blauwe’ vandaan? Wat is het eigenlijk voor een pruim? Waarom was de pruim zo geliefd in de Over-Betuwe? Waar is de pruim gebleven en heeft de Eldense Blauwe pruim nog een toekomst?

De voordracht begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 in Driel. Voor leden van de Historische Kring Driel is de toegang gratis, niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,50.